healo-logotyp

Changing behaviours the High-tech, High-touch way

Patienten i förarsätet – full kontroll för vårdgivaren

Förenkla och förbättra din vårdproduktion med digitala patientstöd. Möjliggör en smidig kontaktpunkt för hela vårdresan och optimera patientupplevelsen

SYSTEMATISKT ARBETSSÄTT

Trygghet i vårdförloppet

Säkra kommunikationsvägar

Förtydliga vårdförloppet

Skapa och förskriv behandlingsstöd enkelt

Följsamhet och Uppföljning

Spåra följsamhet till vårdplan i realtid

Konsekvent digital vård

Våra molnbaserade verktyg optimerar ditt dagliga arbetsflöde och låter dig samarbeta med ditt team kring föreskrivna teleterapiprogram och telemedicinprotokoll

FUNKTIONER

Resursoptimering

Upprätta och underhålla nya vårdvägar

Vårdkvalitet

Öka din insikt i patienternas beteende

Datadriven vård

Följsamhet och uppföljningsdata i realtid

Kontakt

Håll patienterna nöjda genom relevanta uppföljningar baserade på följsamhetsdata

Utkomster

Sänd och Schemalägg screenings, enkäter, anamneser och PROMs med ett klick

Vårdplaner

Individualisera enkelt: "drag n' drop" din föreskrivning och optimera följsamheten

Data

Subjektiva och objektiva patientdata i ett handlingsbart och intuitivt gränssnitt

AI till hjälp

Se mönstren och fatta rätt beslut med AID: vår följsamhetsstyrda patienthantering