healo logo

Changing Behaviours the High-tech,
High-touch Way

Patienten först — full kontroll för vårdgivaren

Förenkla och förbättra din vårdproduktion med vårt digitala patientstöd. Optimera patientupplevelsen genom förenklad kontakt med vårdgivaren och skapa följsamhet i den digifysiska vårdresan

FUNKTIONER

Säkra kommunikationsvägar

Chatt och video: enkelt för vårdgivaren, smidigt för patienten

Digital ordination

Förskriv vårdplaner till population och individualisera därefter enkelt

Uppföljning och distansmonitorering

Öka följsamheten och skapa möjlighet till distansuppföljningar

Digitalt när det går, fysiskt vid behov

Vårt molnbaserade verktyg optimerar vårdgivarens dagliga arbetsflöde och förenklar ert samarbete med patienten

UTKOMSTER

Resursoptimering

Upprätta samt underhålla nya vårdvägar

Vårdkvalitet

Ökad insikt i patienternas beteende

Datadrivna beslut

Följsamhet och uppföljningsdata i realtid

Kom nära

Kommunicera snabbt och smidigt via chatt och video direkt i appen (inget teknikstrul)

Datadrivet

Inhämta anamneser, screenings, validerade instrument och PROMs i våra intuitiva appar

Vårdplaner

“Drag n’ drop” anpassning och individualisering av dina förskrivna vårdplaner

Hälsokonto

Delad glädje — samverka enkelt med patienten kring subjektiva och objektiva patientdata

AI stöd

Se mönstren och fatta rätt beslut med stöd av AID™: vår handlingsbara analys av dina data